Home

१७५ वटा देशहरूमा ७,००० भन्दा बढी मण्डलीहरू माताको प्रेम सारा संसारमा सुनाइरहेको छ ।

परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाजहामी को हौं

बाइबलअनुसार पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दै नयाँ करार पालन गर्दछ । संसारभरिका १७५ वटा देशहरूमा विश्वव्यापी गाउँका परिवारहरूलाई परमेश्वरको प्रेम र अनन्त खुशी सुनाउँद छ । ‘दिने प्रेम’ देखाइदिनुहुने माता परमेश्वरको शिक्षालार्इ पछ्याएर संसारमा न्यानो रूपले परिवर्तन गराउँदैजानेछ ।


अधिक जानकारी


प्रवचन

परमेश्वरको मण्डलीको प्रवचनमार्फत बाइबलको सत्यता रमाइलो र सजिलो गरी हेरौं ।

थप हेर्नु

सम्पर्कमा पाउनुहोस्

विश्वभरिका परमेश्वरको मण्डलीले यहाँहरूलार्इ पर्खिरहेका छ । नजिकैको परमेश्वरको मण्डली भ्रमण गर्न वा केही प्रश्नहरू भएमा कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।

सम्पर्क