वर्ग गतिविधिहरू

परमेश्वरको मण्डलीका स्वयंसेवकहरूले CERT (सामुदायिक आपतकालीन राहत टोली) प्रशिक्षण प्राप्त गरे ।

१२०० जनाले आपतकालीन राहत टोली प्रशिक्षण प्राप्त गरे । पूरै सहरमा ८ फिट जतिको पा…

संयुक्त राष्ट्रसंघ CERF द्वारा २०१७को उच्चस्तरीय सम्मेलनमा परमेश्वरको मण्डलीलार्इ आमन्त्रण

सन् २०१६ डिसेम्बर १३ तारिख, परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज संयुक्त राष्ट…