वर्ग उपलब्धिहरू

संयुक्त राष्ट्रसंघ CERF द्वारा २०१७को उच्चस्तरीय सम्मेलनमा परमेश्वरको मण्डलीलार्इ आमन्त्रण

सन् २०१६ डिसेम्बर १३ तारिख, परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज संयुक्त राष्ट…