सुन्दरतालाई अभिव्यक्त गर्ने स्त्रीको घुम्टो

आराधनाको नियम

परमेश्वरमा हाम्रो आराधना ग्रहणयोग्य गराउनको निम्ति आराधना पालन गर्दा हामीले पालन गर्नुपर्ने केही नियमहरू छन् ।

विवाह समारोह बाहेक स्त्रीको घुम्टो कहाँ ओडिन्छ त ? विवाहमा ओडिने घुम्टो र आराधनाको निम्ति  ओडिने घुम्टो बीच सह-सम्बन्ध रहेको छ । बाइबलमा, दश आज्ञाद्वारा परमेश्वरले आराधनाको दिन तोकिदिनुभएको छ । त्यसैगरी परमेश्वरको आराधना गर्ने तरिका पनि तोकिदिनुभएको छ ।

हामीहरू उक्त कुरा विवाह-भोजको दृष्टान्तद्वारा थाहा पाउन सक्छौं ।

“स्वर्गको राज्यलाई एक जना राजासँग तुलना गर्न सकिन्छ, जसले आफ्नो छोराको विवाह-भोज तयार गरे, … तर जब राजा पाहुनाहरूलाई हेर्न भनी भित्र आए, तब तिनले विवाहको पोशाक नलगाएका एक जना मानिसलाई देखे । तिनले त्यसलाई सोधे, ‘मित्र, विवाहको पोशाक नपहिरी तपाईं कसरी यहाँ भित्र आउनुभयो ?’ त्यो निरुत्तर भयो । तब राजाले सेवकहरूलाई भने, ‘त्यसका हात-खुट्टा बाँधेर त्यसलाई बाहिरी अन्धकारमा फालिदेओ, जहाँ मानिसहरू रुनेछन् र दाह्रा किट्नेछन् ।’ किनभने बोलाइएका धेरै छन्, तर चुनिएका थोरै छन् ।”

मत्ती २२:२-१४

यो दृष्टान्तमा, येशूज्यूले स्वर्गको राज्यलाई विवाह-भोजसँग तुलना गर्नुभएको छ । विवाह-भोजमा विवाहको निम्ति उचित “विवाहको पोशाक” भएजस्तै, स्वर्ग-राज्य प्रवेश गर्नको निम्ति पनि उचित पोशाकहरू छन् । फेरि भन्ने हो भने, परमेश्वरको आराधना पालन गर्दा, उहाँमा हाम्रो आराधना  ग्रहणयोग्य हुनको निम्ति, हामीले पालन गर्नुपर्ने केही नियमहरू छन् ।

घुम्टो ओड्नु परमेश्वरको आज्ञा हो ।

परमेश्वरको मण्डलीका स्त्री सन्तहरू आराधनाको समयमा घुम्टो ओड्नुहुन्छ ।

परमेश्वरको मण्डलीका स्त्री सन्तहरू आराधनाको समयमा घुम्टो ओड्नुहुन्छ भने पुरुषहरूले चाहिँ आफ्नो शिर ढाक्नुहुन्न । उक्त कुरा ख्रीष्टद्वारा सुरू मण्डलीमा प्रेरित पावलद्वारा बाडिएको बाइबलको शिक्षामा आधारित छ ।

मेरो अनुसरण गर्ने होओ, जसरी म ख्रीष्टको अनुसरण गर्दछु ।

१ कोरिन्थी ११:१

प्रेरित पावलले, सुरू मण्डलीका सन्तहरूलाई आराधनाको समयमा स्त्रीले आफ्नो शिर ढाक्नु पर्छ, र पुरुषहरूले चाहिँ ढाक्नु हुँदैन भनेर सिकाएका थिए ।

प्रार्थना गर्दा वा अगमवाणी बोल्दा आफ्नो शिर ढाक्ने मानिसले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ । तर शिर खुला राखेर प्रार्थना गर्ने, अथवा अगमवाणी बोल्ने स्त्रीले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछे ।

१ कोरिन्थी ११:४-५

परमेश्वरको आराधना गर्दा उहाँको आदर गर्नको निम्ति परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको नियम हो ।

पुरुषले आफ्नो शिर खुला राखेर परमेश्वरको आदर गर्दछ भने स्त्रीले चाहिँ आफ्नो शिर ढाकेर आदर गर्दछ । यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको प्राकृतिक प्रणाली हो । (१ कोर ११:१४-१५) परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएको मानिसले आफ्नो शिर खुला राखेर उहाँको महिमा गर्दछ । स्त्रीले चाहिँ परमेश्वरको सामु घुम्टोद्वारा आफ्नो शिर ढाकेर शरीर र आत्माको सुन्दरता अभिव्यक्त गर्दछिन् ।