गतिविधिहरू

सन् २०१५, कीर्तिमान तोड्ने बृहत् रक्तदान अभियान

न्यूयोर्क, ब्रोंक्स ३ उद्धारका सेवानिवृत्त अग्नि नियन्त्रक जेफरी कुलले, आफ्ना वक्तव्यमा, “सर्वसाधारणहरू अग्नि नियन्त्रकहरूलाई नायकको रूपमा हेर्ने गर्छन् । तर…

गतिविधिहरू

निस्तार-चाडको प्रेमद्वारा जीवन दिने, ६०४ औं विश्वव्यापी रक्तदान अभियान

मनीला, मन्डलयौङ्ग, लास पेनास र पारानाक शाखा मण्डलीहरूले रक्तदान अभियान आयोजना गरे बाइबलीय चाडहरूमा गहिरो गरी खोपिएको परमेश्वरको प्रेम र…

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com