सर-सफाई अभियान

सन् २०१७ ताई सेङ सर-सफाई अभियान

सन् २०१७ मे २१ तारिख, सिङ्गापुरमा अवस्थित परेमश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाजका स्वयंसेवकहरू ताई सेङ सर-सफाई अभियान सञ्चालन गर्न सँगै…

गतिविधिहरू

मेलबर्न भित्री सहर सर-सफाई, VIC

सन् २०१७ अप्रिल २३ तारिख, परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाजका स्वयंसेवकहरूले, सँगै “मेलबर्न भित्री सहर सर-सफाई” अभियानमा रचनात्मक समय बिताए।…

Copyright ©2020 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com