परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज, “बेलायती महारानी स्वयंसेवा पुरस्कार” द्वारा पुरस्कृत ।
पुरस्कारहरू

परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज, “बेलायती महारानी स्वयंसेवा पुरस्कार” द्वारा पुरस्कृत ।

सन् २०१६ जुन २ तारिख, महारानी एलिजाबेथ द्वितीयले परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाजलाई, बेलायती महारानी स्वयंसेवा पुरस्कार पुरस्कृत भएको कुरा…

सन् २०१५ राष्ट्रपतीय स्वयंसेवा पुरस्कार
पुरस्कारहरू

सन् २०१५ राष्ट्रपतीय स्वयंसेवा पुरस्कार

डेन्भरमा अवस्थित परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज स्वर्ण पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत आफ्नो स्वयंसेवा कार्यद्वारा राष्ट्र र समाजलाई प्रबल बनाउने उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई…

परमेश्वरको मण्डली दक्षिण कोरिया राष्ट्रपतीय प्रशंसा-पत्रद्वारा पुरस्कृत
पुरस्कारहरू

परमेश्वरको मण्डली दक्षिण कोरिया राष्ट्रपतीय प्रशंसा-पत्रद्वारा पुरस्कृत

सन् २०१५ मे २९ तारिख, समाजप्रति सकरात्मक योगदान पुऱ्याउने सर्वोत्कृष्ट सङ्गठनलार्इ दक्षिण कोरियाली सरकारबाट दिइने उच्चस्तरीय पुरस्कारद्वारा परमेश्वरको मण्डली विश्व…

Copyright ©2019 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com