पुरस्कारहरू

सन् २०१५ राष्ट्रपतीय स्वयंसेवा पुरस्कार

डेन्भरमा अवस्थित परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज स्वर्ण पुरस्कारद्वारा पुरस्कृत आफ्नो स्वयंसेवा कार्यद्वारा राष्ट्र र समाजलाई प्रबल बनाउने उहाँहरूको प्रतिबद्धतालाई…

पुरस्कारहरू

परमेश्वरको मण्डली दक्षिण कोरिया राष्ट्रपतीय प्रशंसा-पत्रद्वारा पुरस्कृत

सन् २०१५ मे २९ तारिख, समाजप्रति सकरात्मक योगदान पुऱ्याउने सर्वोत्कृष्ट सङ्गठनलार्इ दक्षिण कोरियाली सरकारबाट दिइने उच्चस्तरीय पुरस्कारद्वारा परमेश्वरको मण्डली विश्व…

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com