ख्रीष्ट आन साङ होङज्यू

दोस्रो आगमनका ख्रीष्टको चिन्ह, र उहाँलाई चिन्ने तरिका

बाइबलमा, येशूज्यू दोस्रो पटक आउनुहुँदा उहाँलाई चिन्न सक्ने गरी चिन्ह दिइएको छ । २,००० वर्षअघि, पुरानो करारमा येशूज्यू यो पृथ्वीमा…

ख्रीष्ट आन साङ होङज्यू

मुक्तिदाता र नयाँ नाउँ, ख्रीष्टको नयाँ नाउँ

मुक्तिदाताको नाउँको महत्व परमेश्वरको मुक्तिको कार्यलाई नियालेर हेर्‍यो भने, मुक्तिदाताको नाउँ जान्न किन अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।…

ख्रीष्ट आन साङ होङज्यू

दक्षिण कोरियाबाट आउनुहुने दोस्रो ख्रीष्ट

निस्तार-चाड नै यो युगमा आउनुहुने मुक्तिदातालाई चिन्ने अकाट्य चिन्ह हो । परमेश्वरको मण्डली दक्षिण कोरियामा निस्तार-चाड खडा गर्नुभएका आन साङ…

ख्रीष्ट आन साङ होङज्यू

दोस्रो आगमन र अन्तिम इन्साफ

के ख्रीष्टको दोस्रो आगमन नै अन्तिम इन्साफको दिन हो त ? बाइबलमा, येशू ख्रीष्ट परमेश्वरका मानिसहरूलाई मुक्तिमा डोर्‍याउन बादलमा आउनुहुन्छ…

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com