माता परमेश्वर

स्वर्गको परिवारको प्रणाली

संसारको सुरूदेखि नै, मानिसहरूले परिवारलाई आफ्नो जीवनको जगको रूपमा लिने गर्छन् । संस्कृति र परम्पराअनुसार परिवार फरक भए तापनि, पारंपरिक…

माता परमेश्वर

नारी स्वरूपकी परमेश्वर, माता परमेश्वर

आमाले जीवन दिने भएकोले आमा भएमा मात्र शिशुले जीवन पाउन सक्छ । ख्रीष्टियान धर्मको सुरू देखि नै, हामीहरू पिता परमेश्वरसित…

माता परमेश्वर

एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर

पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको विषयमा थाहा नभएकाहरूको निम्ति, हिब्रू बाइबलमा, “परमेश्वर”को निम्ति प्रयोग भएको शब्द रहस्य लाग्न सक्छ ।…

माता परमेश्वर

अब्राहामको परिवार, र माता परमेश्वरको आवश्यकता

अधिकांश मानिसहरू माता परमेश्वरको अस्तित्वप्रति अनविज्ञ छन् । त्यसैले तिनीहरू बाइबलद्वारा माता परमेश्वरको अस्तित्व र मुक्तिसँग उहाँको सम्बन्ध ’bout बुझ्न…

Copyright ©2021 | परमेश्वरको मण्डली विश्व सुसमाचार समाज | All Rights Reserved | All Scripture quotations, unless otherwise indicated, are taken from the Holy Bible, New International Version®, NIV®. Copyright ©1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica, Inc.™ Used by permission of Zondervan. All rights reserved worldwide. www.zondervan.com The “NIV” and “New International Version” are trademarks registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc.™ Some contents are in use under the shutterstock.com and gettyimagesbank.com